برنج باسماتی چه نوع برنجی است؟

برنج باسماتی نوعی از برنج سفید است که معمولاً در ارتفاعات هیمالیا هند و پاکستان رشد می کند و کشت…

ادامه مطلب